Godsdienstonderwijs
Naar Homepage

Naar Archief

Inspirerende christelijke teksten in het Godsdienstonderwijs

In 2009 heb ik lesgegeven aan middelbare scholieren. Het jaar daarvoor was ik naar de school, het Bornego-collego in mijn woonplaats Heerenveen, gestapt met de vraag of ik met de middelbare scholieren uit de hoogste klassen van het VWO een aantal ‘inspirerende teksten uit de christelijke traditie’ mocht lezen.
Met de 25 leerlingen van een 6-VWO-klas heb ik verhalen over de Woestijnvaders gelezen, stukken uit de Confessiones van Augustinus, verhalen over Sint Maarten en Polycarpus, teksten van de mystica Mechthild van Maagdenburg, een preek van Luther en tenslotte teksten uit de Mattheus Passion. Bovenstaande link is een artikel uit Narthex (zomer 2010). Onderstaande links verwijzen naar de afzonderlijke lessen.

De woestijnvaders op de middelbare school

Een voorbeeld van een les over de woestijnvaders voor een VWO-klas

De Confessiones van Augustinus op de middelbare school

Een voorbeeld van een les over de Confessiones van Augustinus voor een gymnasiumklas. 

Sint Maarten op de middelbare school

Een voorbeeld van een les over Sint Maarten voor een VWO-klas.

Mechthild von Magdeburg op de middelbare school

Een voorbeeld van een les over Mechthild von Magdeburg voor een VWO-klas

Luther op de middelbare school

Een voorbeeld van een les over Luther voor een VWO-klas

De Mattheus Passion in het middelbaar onderwijs

Een voorbeeld van een les over de Mattheus Passion voor een VWO-klas